top of page

Gi ditt innspill nå!

Nå har både innbyggere og fritidsinnbyggere i Oppdal mulighet til å påvirke retningen til fremtidens Oppdal. Arbeidet med Besøksstrategi Oppdal er i gang – og fra i dag kan du gi innspill digitalt.


Om prosjektet

En besøksstrategi tar hensyn til natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur – samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping. Prosjektet Besøksstrategi Oppdal skal gi en langsiktig og bærekraftig retning for reisemålsutviklingen, hvor bred involvering av både fastboende og besøkende er sentralt i strategiarbeidet.


Trøndelag Fylkeskommune er oppdragsgiver, og har valgt Oppdal som en av to pilotkommuner for å teste besøksstrategi som verktøy for besøksforvaltning på kommunenivå.


Strategiarbeidet er inndelt i 5 ulike tema:

1. Kvaliteter og verdier i Oppdal

2. Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene?

3. Visjon, ambisjoner og mål

4. Hvilken rolle skal reiselivsnæringen og kommunen ha?

5. Handling og tiltak


Bred involvering

Som et pilotprosjekt skal nye måter for involvering testes. Det vil bli gjennomført en rekke fysiske samlinger, hvor et utvalg fra reiselivsnæringen, landbruk, kommune og frivillighet, samt representanter fra hytteforeninger inviteres til å bidra.


15. november ble den første fysiske samlingen gjennomført med 100 deltakere til stede, les om samlingen. Prosjektet skal også besøke både Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole i desember.


I tillegg til de fysiske samlingene satser prosjektet på bred involvering gjennom en digital plattform.


Hvordan bidra digitalt

Det er etablert en egen nettside for Besøksstrategi Oppdal, hvor informasjon og nyheter fra prosjektet oppdateres kontinuerlig. Her vil det også lanseres flere spørreundersøkelser hvor «hele Oppdal» oppfordres til å delta, både innbyggere og fritidsinnbyggere.


Fra 24. november – 19. desember kan du gi innspill på Tema I.


Her er målet å kartlegge «Hvilke kvaliteter og verdier har vi i Oppdal?». Vi vil gjerne høre hva du mener er viktige sosiale- og kulturelle verdier, samt hvilke opplevelseskvaliteter og naturverdier du setter pris på i Oppdal.

Svarene fra spørreundersøkelsen supplerer og utfyller arbeidet som ble gjort i den fysiske samlingen 15. november. Totalt vil den digitale og fysiske involveringen gi et godt grunnlag for arbeidet med Tema II «Hvilke kvaliteter og verdier skal vi ta vare på?».

ความคิดเห็น


bottom of page