top of page
Tema5

Tema IV
-
Prioritering & handling

I denne delen av prosjektet bearbeides alle hovedfunnene fra Tema I – IV. Arbeidsgruppen gjennomgår hovedfunnene og strukturerer innholdet slik at de danner grunnlag for en besøksstrategi for Oppdal. 

bottom of page