top of page

Hvilke verdier og kvaliteter har Oppdal?

Oppdatert: 24. nov. 2022

15. november samlet 100 personer seg til å svare på dette spørsmålet. Og svarene viser at vi som bor eller har hytte i Oppdal, verdsetter et enormt mangfold av kvaliteter i fjellbygda.


En felles gjennomgang av prosjektet før deltakerne ble sendt til ulike rom og inndelt i grupper.

Det var både forventning og spenning i lufta inne i storsalen på Skifer Hotel denne novemberkvelden. De fremmøtte som hadde takket ja til å bidra på den første samlingen i prosjektet Besøksstrategi Oppdal, visste lite hva de kommende timene ville innebære.

Tre timer senere var hundretalls av superlativer om fjellbygda nedskrevet, markert på kart og diskutert godt.


– Det er ingen tvil om at dette skapte stort engasjement. Nå har vi fått et utrolig godt utgangspunkt for det videre arbeidet med besøksstrategien. Det sentrale spørsmålet blir på hvilken måte skal vi balansere disse fellesverdiene opp mot eksisterende og videre utvikling av reiselivet i Oppdal? sier Mari Kvarberg Erdal fra Nasjonalparken Næringshage (NNH).


PILOT OPPDAL

NNH er valgt som prosessledere og har ansvaret for gjennomføringen av hele prosjektet. I tillegg bidrar arkitektfirmaet Pir II og Plankontoret Oppdal og Rennebu med sin utfyllende kompetanse inn i prosessen. Oppdal kommune er prosjekteiere, mens Oppdal Næringsforening er prosjektledere. Trøndelag Fylkeskommune er oppdragsgiver, og har valgt Oppdal som en av to pilotkommuner.


Forsker Per Ingvar Haukeland på Teams hvor han presenterte funn fra forskningen rundt bred verdiskaping.

Innledningsvis på Skifer Hotel ble det brukt tid til å orientere de fremmøtte om prosjektet og hva en besøksstrategi er – og hvorfor Oppdal trenger dette. I salen satt et bredt sammensatt utvalg fra kommune, næringsliv og frivillighet.– En besøksstrategi tar hensyn til natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur – samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping. Dere som sitter i salen er med på et eksperiment, en pilot. Besøksstrategi på en hel kommune er aldri gjort før i Norge. Prosjektet vil kreve nytenkning samt bred involvering av ulik kompetanse, perspektiv og brukere, fastslo daglig leder i Nasjonalparken Næringshage (NNH) Asgeir Meland.


Plenumsøkta ble ytterligere forsterket av digitale innlegg fra seksjonsleder Birgitte Dillan fra Trøndelag Fylkeskommune, forsker Per Ingvar Haukeland fra Universitetet Sør-Øst og seniorrådgiver Haaken Christensen fra Innovasjon Norge.– Men dere er ikke samlet her i kveld for å sitte og lytte. Én viktig beskjed fra scenen før dere starter arbeidet - i kveld er det kun lov til å være positiv. Negativitet, problemstillinger og utfordringer er derfor ikke tillatt, sa Meland før deltakerne ble sendt til ulike rom og fordelt i grupper.


FELLESVERDIER

Med hjelp av kart og ulike klistremerker ble verdier og kvaliteter lokalisert.

Temaet gruppene skulle jobbe med var «Hvilke kvaliteter, ressurser og verdier har Oppdal?». Gjennom fire ulike oppgaver skulle de ulike gruppene jobbe seg gjennom temaet fra forskjellige perspektiver:

  1. Hva kjennetegner de sosiale og kulturelle verdiene i Oppdal?

  2. Hvilke opplevelseskvaliteter verdsetter du i Oppdal?

  3. Hvilke naturverdier er viktige i Oppdal?

  4. Hvilke verdier og kvaliteter (samfunnsmessige og økonomiske) tilfører reiselivet Oppdal?

Det summet godt på gruppene etter at romvertene presenterte oppgavene.
Kartet over hele Oppdal kommune ble brukt til å markere hvor de ulike kvalitetene og verdiene er lokalisert. Mari Kvarberg Erdal (NNH) fulgte spent med på gruppearbeidet:


– Det er et stort spekter av ulike kvaliteter som både diskuteres og markeres på kart. Dette gjenspeiler bredden av deltakere som er samlet til første samling. Her nevnes alt fra kulturlandskap og handelssentrum, villrein, skiheisen, bunaden og folket, til dugnadsånden og stjernehimmelen. Disse fellesverdiene er verdsatt både av oss som bor her, men også av våre besøkende. Hvordan skal vi sørge for at vi forvalter disse verdiene på en god måte for fremtiden? Nettopp det blir en sentral problemstilling i videre arbeid med besøksstrategien.


Heidi Hokseng (f.v), Ambjørg Håker, Ola Fjøsne og Hilde Nilsen hadde en god diskusjon rundt bordet.

FYSISK + DIGITAL = BRED MEDVIRKNING

Arbeidsøkta på Skifer Hotel resulterte i en enorm mengde innsikt som NNH har registrert og bearbeidet. Den fysiske samlingen skal suppleres med en digital spørreundersøkelse som er åpen for alle å delta på. I tillegg skal NNH besøke både ungdomsskole og videregående skole for å kartlegge den yngre generasjon sine meninger og synspunkt.


– Det er første gang vi tester digital medvirkning i denne skalaen. Vi håper på stort deltakelse – både fra lokalbefolkning og fritidsinnbyggere. Summen av den fysiske samlingen og den digitale deltakelsen blir retningsgivende for videre prosess i prosjektet, stadfester Kvarberg Erdal.


Resultatet blir publisert på denne nettsiden i forkant av Tema 2 som er planlagt i januar.


Comments


bottom of page