top of page

Arbeid

Vi ønsker å gi flest mulig som bor eller er gjest i Oppdal mulighet til å komme med innspill til besøksstrategien.

Som et pilotprosjekt skal vi teste ut nye måter for involvering i prosjektet. Derfor har vi etablert denne digitale plattformen, og håper på et stort engasjement!

Slik kan du bidra inn i arbeidet

Vi ønsker bidrag og innspill fra deg gjennom prosjektperioden. Det er fem hovedtema vi skal arbeide med:

 

  1. Hvilke kvaliteter og verdier har vi i Oppdal? 

  2. Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene?

  3. Ambisjoner og mål

  4. Roller, ansvar og tiltak

  5. Handling og tiltak

Prosessen er dynamisk og vi vil trolig møte på nye/andre problemstillinger underveis i prosjektet. Temaene kan derfor endres underveis.

 

Vi legger ut spørreskjema knyttet til utvalgte tema. Mellom hvert tema vil vi gjøre en oppsummering som danner grunnlag for neste tema og videre arbeid. 

Illustrasjoner besøksstrategi.001.jpeg

Tema I
Hvilke kvaliteter og verdier har vi i Oppdal?

Tema 2.jpeg

Tema II
Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene?

Tema III
Visjon, ambisjoner & mål

Tema3

Tema IV
Roller, ansvar & tiltak

 

Tema4

Tema V
Prioritering & handling 

Tema5
bottom of page