top of page
Tema4

Tema IV
- Roller, ansvar & tiltak

I besøksstrategien bygger vi lag på lag, tema for tema. Vi tar med oss resultatene fra forrige tema inn i neste. Fra august til oktober har vi jobbet med Tema IV: Roller, ansvar og tiltak. 

 

Spørsmålene vi har fått besvart er hvilken rolle og ansvar har den enkelte og hva må vi gjøre for å realisere ambisjonene og målsettingene? 

Det er utført både en fysisk samling og en digital spørreundersøkelse. I tillegg var vi tilstede på Fjell- og Fårikålfestivalen og fikk inn et hundretalls gode innspill!

Neste og siste tema er Prioritering og handling. Det er arbeidsgruppen i prosjektet som blir involvert i dette arbeidet.

 

Under kan du lese oppsummeringen fra Tema IV.  Dette er en foreløpig tiltaksliste som arbeidsgruppen videre skal vurdere og jobbe med i Tema V. 

 

bottom of page