top of page
Tema4

Tema IV
- Hvilken rolle skal besøksnæring og kommune ha?

Mange har frem til nå bidratt, og uttalt, hva som er viktig for dem når vi skal utarbeide en besøksstrategi for Oppdal. Innspillene er helt sentrale og vi tar hovedinnholdet med oss inn i det kommende arbeidet med

Tema IV: Hvilken rolle skal besøksnæring og kommune ha? 

Invitasjon til neste samling er sendt til dem som har en posisjon/stilling/verv/rolle i Oppdal som er essensiell utviklingen og implementeringen av besøksstrategien.  

 

Tiden er inne for å se på hvor ansvaret ligger, hvem rår over hva? Hvor blir avgjørelser tatt og hvem er det som til syvende og sist kan bidra? Ser DU noen utfordringer med ambisjonene og målene som er ønsket, hvordan kan DU bidra og hva trenger DU for å bidra?

Neste samling er planlagt 14. september. 

 

Les oppsummering av Tema I

Les oppsummering av Tema II

Les oppsummering av Tema III

 

bottom of page