top of page

Samling for arbeid med besøksforvaltning i Trøndelag

Denne uken hadde vi samling med den andre pilot-kommunen, Inderøy, som tester besøksstratgi som verktøy på kommune/destinasjonsnivå. Interessant og lærerikt og se hvordan Inderøy tar i bruk verktøyet.


Dette var det andre møte vi hadde i forbindelse med pilotprosjektet, denne gangen møttes vi i Oppdal.


Det er Trøndelag fylkeskommune som er oppdragsgiver for begge pilotene. De følger arbeidet tett og bidrar med sin kompetanse og nettverk. Denne gangen deltok også Innovasjon Norge, Trøndelag Reiseliv og Miljødirektoratet på samlingen. Agendaen for dagen var erfaringsutveksling, læring om besøksforvaltning og tilrettelegging og den regionale betydningen av arbeidet.


Fra Oppdal deltok et utvalg fra arbeidsgruppen: Harald Sundseth, Erik Sæther, Frøydis Aalberg Jacobsen, Heidi Hokseng, Asgeir Meland og Mari Kvarberg Erdal. I tillegg deltok Ane Hoel fra Oppdal kommune.

Comments


bottom of page