top of page
Tema3

Tema III
- Ambisjoner og mål for reisemålsutviklingen i Oppdal

Vi er nå ferdig med kartleggingsfasen. Siden november har vi kartlagt viktigste kvaliteter og verdier i Oppdal (Tema I) samt hva som potensielt kan utfordrer dem (Tema II). 

 

Les oppsummering av Tema I

Les oppsummering av Tema II

 

Foregående arbeid tar vi med oss inn i Tema III: 

Hvilke ambisjoner og mål har vi for reisemålsutviklingen i Oppdal? Hvordan skal utviklingen i besøksnæringen bidra til et bærekraftig samfunn?

Den 27. april gjennomførte vi en fysisk samling, hvor vi inviterte representanter fra besøksnæringen til et arbeidsmøte. Til sammen deltok 88 aktører. Arbeidet fra samlingen danner grunnlaget for denne undersøkelsen. 

På samlingen jobbet vi med følgende spørsmål: 

  • Hvilke ambisjoner skal vi ha for reisemålsutviklingen i Oppdal frem mot 2035?

  • Hvilke mål må vi sette oss for å realisere ambisjonene?

Svarene fra disse spørsmålene er grunnlag for den digitale undersøkelsen. Nå ønsker vi å teste om ambisjonene og målene som så langt er foreslått er gode mål for reisemålet Oppdal. Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra inn, og påvirke reisemålsutviklingen i Oppdal til å svare på den digitale spørreundersøkelsen. 

Du kan beregne rundt 15 minutter på besvarelsen. Bidrag knyttet til Tema III må leveres innen 18. juni 2023.  

En oppsummering av temaet kommer i ettertid. 

 

Vi behandler alle innspill anonymt. Ditt innspill vil bli en del av besøksstrategien for Oppdal.

Vi sletter alle innspill innen 31. desember 2023. 

 

Har du spørsmål knyttet til utfyllelsen av skjemaet, kontakt Mari Kvarberg Erdal 

E-post: mari@nasjonalparkhagen.no

 

bottom of page