top of page

Oppdatert 21. februar 2024

Veien videre

27. feb: Orientering i formannskapet 

04. mars: Sluttsamling for pilot-arbeidet i regi av Trøndelag fylkeskommune 

14. mars: Orienteringssak i kommunestyret

 

15. mars

Prosjektet avsluttes, men arbeidet med besøksforvaltning og realisering av besøksstrategien har så vidt begynt. Strategien er et overordet dokument som synliggjør viktige aspekter ved videre utvikling av Oppdal som bosted og reisemål. 

 

Prosjektgruppen håper på fortsatt engasjement og gode diskusjoner i tiden fremover – det er dere: næringsliv, innbyggere, frivillighet, kommuneadministrasjon, folkevalgte mfl. som må bidra videre til å  finne de gode løsningene sammen i tiden fremover.

bottom of page