top of page

Pilot Oppdal

- besøksstrategi for Oppdal -

Illustrasjoner besøksstrategi_edited.jpg

En besøksstrategi tar hensyn til natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur – samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.

 

Besøksstrategien for Oppdal skal beskrive reiselivets samfunnsoppdrag og rolle i en bærekraftig stedsutvikling. Besøksstrategien vil peke ut en langsiktig og bærekraftig kurs for reisemålsutviklingen i Oppdal. 

Arbeidet med å skrive en besøksstrategi for Oppdal er ferdig. Takk til alle som har bidratt inn i arbeidet. 

bottom of page